Training relatiecoaching
voor trainers/therapeuten
 
Als je mensen begeleidt zal je merken dat de relatie daar een prominente rol in speelt. Er speelt vaak miscommunicatie en verwarring. Misschien heb je steeds vaker de neiging om de partner er bij te vragen. Dan zal je merken dat het begeleiden van stellen een heel eigen dynamiek heeft, en dus een eigen aanpak nodig heeft. 
 
Wat leer je?

Tijdens deze training van 4 dagen krijg je ervaringsgerichte technieken en oefeningen aangeboden om mensen te coachen in hun relatie. Je leert niet alleen hoe je mensen helpt beter te communiceren en conflicten op te lossen, maar vooral ook hoe ze hun relatie kunnen verdiepen en rijker maken en waar nodig, elkaar weer los te laten. Verder zal op deze dagen aandacht geschonken worden aan overdracht/tegenoverdracht in het begeleiden van relaties, de invloed van kinderen op de relatie en het meer directieve begeleiden van relaties.

 

Rooster

Dag 1 - dinsdag   6 maart 2018

Dag 2 - dinsdag 13 maart 2018

Dag 3 - dinsdag 20 maart 2018

Dag 4 - dinsdag 27 maart 2018

 

Programma

Dag 1: Communiceren en luisteren

De relatie valt of staat bij goed communiceren en luisteren. Deze dag leer je technieken om een stel te leren luisteren naar elkaar en te laten zeggen wat ze op hun hart hebben.

 

Dag 2: Scheidingsproblematiek:

Elkaar loslaten. Belangrijke handvatten voor relaties in een ingrijpende periode van hun leven.

 

Dag 3: De kracht van vergeving

Echt luisteren naar wat er pijn heeft gedaan over en weer zodat men zich werkelijk gehoord voelt, maakt dat er vergeving plaatsvindt en dat er ruimte is voor dankbaarheid.

 

Dag 4: Seksualiteit Verschillen seksualiteit mannen/vrouwen.

Verband leggen tussen algemene relatieproblemen en seksuele problemen, gezinsinvloeden op de seksualiteit. Seksualiteit en de verbinding met het hart.

 

Praktische informatie

Startdatum: dinsdag 6 maart 2018
Locatie: Atma Instituut Amersfoort 
Deelnamekosten: € 840,- (incl. koffie/thee, excl. lunch)
Deelnamebewijs: bewijs van deelname
Tijden:

10:00 tot 17:00 uur

Docent: Klaske de Vries

Aanmelden bij het Atma Instituut 033 4653277

 
              Klaske de Vries    Arubalaan 26c   3818 SK Amersfoort         Telefoon: 033-4620717         Mobiel: 06-50633871