Bijscholing relatiecoaching
voor trainers/therapeuten
 
Als je mensen begeleidt zal je merken dat de relatie daar een prominente rol in speelt. Er speelt vaak miscommunicatie en verwarring. Misschien heb je steeds vaker de neiging om de partner er bij te vragen. Dan zal je merken dat het begeleiden van stellen een heel eigen dynamiek heeft, en dus een eigen aanpak nodig heeft. 
 
Wat leer je?

Tijdens deze training van 4 dagen krijg je ervaringsgerichte technieken en oefeningen aangeboden om mensen te coachen in hun relatie. Je leert niet alleen hoe je mensen helpt beter te communiceren en conflicten op te lossen, maar vooral ook hoe ze hun relatie kunnen verdiepen en rijker maken en waar nodig, elkaar weer los te laten. Verder zal op deze dagen aandacht geschonken worden aan overdracht/tegenoverdracht in het begeleiden van relaties, de invloed van kinderen op de relatie en het meer directieve begeleiden van relaties.

 

Programma

Dag 1: Communiceren en luisteren/ Overdracht/tegenoverdracht

De relatie valt of staat bij goed communiceren en luisteren. Deze dag leer je technieken om een stel te leren luisteren naar elkaar en te laten zeggen wat ze op hun hart hebben.

In het begeleiden van 2 mensen is het belangrijk dat je zicht hebt op mogelijk eigen onverwerkte issues en de overdracht die plaats vind vanuit je cliënten.

Dag 2: Macht versus afhankelijkheid en Scheidingsproblematiek:

Hoe leer je een stel de strijd los te laten, zodat liefde weer mag stromen.

Elkaar loslaten. Belangrijke handvatten voor relaties in een ingrijpende periode van hun leven.

 

Dag 3: Intimiteit/ De kracht van vergeving.

Wat betekent werkelijk intiem zijn, en hoe begeleid je een stel hierin.

Echt luisteren naar wat er pijn heeft gedaan over en weer zodat men zich werkelijk gehoord voelt, maakt dat er vergeving plaatsvindt en dat er ruimte is voor dankbaarheid.

 

Dag 4: Seksualiteit Verschillen seksualiteit mannen/vrouwen.

Verband leggen tussen algemene relatieproblemen en seksuele problemen, gezinsinvloeden op de seksualiteit. Seksualiteit en de verbinding met het hart.

Praktische informatie

Data  9 juni , 16 juni, 23 juni en 30 juni.

Locatie Atma Instituut Zuidsingel 1   3811 HA  Amersfoort

Tijden 10:00 - 17:00 uur

Deelname kosten: 550,- BTW vrij

Aanmelden Klaske de Vries 0650633871 of klaske.devries@planet.nl

 
              Klaske de Vries    Arubalaan 26c   3818 SK Amersfoort         Telefoon: 033-4620717         Mobiel: 06-50633871