Relatie
 
In mijn gesprekken en trainingen geef ik de mogelijkheid om ingeslopen gewoontes in je relatie onder de loep te nemen en te leren weer nieuwsgierig te worden naar elkaar.
 
Niemand kan zonder anderen
Contact met andere mensen is een eerste levensbehoefte, een verlangen binnen in ons dat niet te negeren valt, zelfs niet nu het individu meer aandacht krijgt dan ooit tevoren. We hebben anderen nodig om ons aan te spiegelen, zodat we onszelf kunnen leren kennen, begrijpen en ontwikkelen. Maar een relatie is geen oplossing voor pijn, het is de weg naar meer bewustwording over je eigen pijn. Je krijgt geen liefde in een relatie, maar je genereert liefde met z'n tweeën, in het besef dat je al liefde bent. De verbinding met jezelf, het op jezelf durven vertrouwen is daarbij essentieel. Het onderhouden van een zuivere, inspirerende relatie is misschien wel een van de mooiste én moeilijkste opgaven in ons leven.
 
De enige veilige plek ligt binnen jezelf
We blijven het - ook na vele teleurstellingen - steeds opnieuw proberen, misschien vanuit een kinderlijk verlangen naar een warme en veilige plek waar we mogen zijn wie we zijn. Maar de enige veilige plek ligt binnen jezelf. En hoe kom je thuis in jezelf, bij de ander? Wat daarvoor nodig is, is eerlijke en open communicatie, waarin jullie je gevoelens durven uitspreken en je grenzen kunnen aangeven en verleggen. En juist daar gaat het na verloop van tijd vaak mis. Er kunnen verstikkende patronen ontstaan, die vooruitgang in de weg staan. Als er niets gebeurt, raak je steeds verder van elkaar verwijderd. Je ziet partners telkens weer in hetzelfde patroon terechtkomen. Het gaat om durven loslaten van die oude vormen en gewoontes, zodat er ruimte ontstaat om jezelf en je partner echt te zien. 
  
Weer nieuwsgierig worden naar elkaar
Een relatie kan een bedding zijn voor bewustwording. Als jullie besluiten dat je wilt werken aan deze bedding om te worden wie je in wezen bent, dan reik ik graag de hulpmiddelen daartoe aan. Jullie leren opnieuw te communiceren. In een veilige sfeer stimuleer ik jullie om je stap voor stap aan elkaar te laten zien en weer nieuwsgierig te worden naar de ander en naar jezelf. Het ontroert me wanneer partners eerlijk durven worden en onzeker durven zijn, als ze aan elkaar laten zien waar hun verlangens liggen. Vaak blijkt hoe verlegen mensen zijn als het om ware intimiteit gaat. De relatie kan dan langzamerhand weer een bedding worden in plaats van een strijdtoneel. 
  
 
Elkaar loslaten
Soms blijkt het niet mogelijk om verder te bouwen aan een relatie. Er is teveel gebeurd, er is teveel pijn of er is niets meer te voelen. De weg die jullie als partners samen te gaan hebben is blijkbaar ten einde gekomen en het zou niet goed zijn om koste wat kost bij elkaar te blijven. Maar ook uit elkaar gaan vraagt zorg. Het is belangrijk om de vriendschap tussen beide partners te behouden, niet alleen als er kinderen zijn. Ik kan jullie begeleiden bij het leren loslaten van elkaar, zonder schuldgevoelens, en met ruimte voor de strijd die misschien nog gestreden moet worden. Als je met bewustzijn uit elkaar gaat is het mogelijk om in verbinding te blijven en dankbaar terug te kunnen kijken. Je relatie is niet voorbij: hij neemt een andere vorm aan.
  
Kinderen
Kinderen maken hun eigen ontwikkeling door, in relatie tot hun ouders. Zij zijn binnen het gezin op weg naar volwassenheid. Soms is die weg vol obstakels, bijvoorbeeld doordat de communicatie tussen ouders en kind moeizaam verloopt of doordat de ouders uit elkaar gaan. De ouders voelen zich misschien schuldig, maar zijn dan niet met hun aandacht bij het kind. Extra aandacht kan ook dan veel goed doen. Ik voer gesprekken met ouders en kind(eren) samen, maar ook met een kind alleen. Ouders leren vanuit respect te kijken naar hun kind, met aandacht voor de eigen weg die het te gaan heeft. Opnieuw is het uitgangspunt: open en eerlijk communiceren vanuit nieuwsgierigheid naar de ander en naar jezelf.              
  
Oriënterend gesprek
Het begeleiden van partners en van kinderen begint met een oriënterend gesprek, waarin we samen onderzoeken waar jullie behoefte aan hebben. Er zijn gesprekken mogelijk met elke partner apart, maar ook gesprekken waarbij beiden aanwezig zijn.
Soms is 1 sessie voldoende, maar meestal zijn er meer gesprekken nodig.
 
 
Kosten individueel gesprek: € 85,- per uur
Kosten relatie gesprek € 110,- per uur
 
              Klaske de Vries    Arubalaan 26c   3818 SK Amersfoort         Telefoon: 033-4620717         Mobiel: 06-50633871