Relatie scholing (dus geen therapie)
  
Het karakter van de scholing is veranderd. Was het eerst in groepsverband, nu geef ik de scholing alleen nog voor één stel. Vijf keer twee uur verdeeld over 2 maanden.
En je krijgt de verdieping in je relatie waar je al zo lang naar verlangd.

Samen met je partner naar school? En waarom dan wel?

In zekere zin worden we als we een relatie starten allemaal in het diepe gegooid. We hebben niet geleerd hoe we het moeten doen. Als het goed gaat heb je geluk, als het mis gaat heb je pech. We zijn ons er lang niet van bewust geweest dat we invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van onze relatie. Gelukkig is dit aan het veranderen. Maar het  woord relatietherapie is nog steeds beladen. En als we die drempel wel  nemen, is het jammer genoeg al bijna te laat.Vandaar dat ik de relatiescholing heb ontwikkeld.

Relaties raken bijna altijd de bron van de diepste emoties in jezelf, reikend van grote vreugde naar diepe zielenpijn.  In relaties kun je je bewust worden van een pijn in jezelf, die in wezen veel ouder is dan de relatie zelf. Het refereert volgens mij aan een geboortepijn van de ziel die ontstaan is bij het eerste moment van afgescheiden zijn. 

Deze existentiële eenzaamheid die een ieder van ons kent,  maakt ook ( naast het biologische aspect van het zorgen voor het voortbestaan van de mensheid) dat we  een maatje zoeken. Een zielenmaatje. Waar de heelheid van weleer gevoeld mag worden.  Toch kunnen we er niet omheen dat  ieder mens in dit aardse leven een eigen specifiek pad heeft te lopen. We kunnen dat helder waarnemen in de eigenheid van kleine kinderen. Ook al groeien ze op in hetzelfde gezin, dan blijkt toch dat ieder kind iets heel eigens heeft van waaruit het naar de wereld kijkt. Met eigen verlangens en wensen. Vaak vanuit een grote onschuld. Het is in deze onschuld dat we beschadigingen oplopen, omdat onze omgeving niet altijd liefdevol op dit eigen pad reageert en we ons er ook niet bewust van zijn.

Deze wordingsweg is dus vaak onbewust sluimerend in ons aanwezig.  Af en toe vangen we glimpen op van onze potentie, die wij in de wereld willen zetten en het verlangen om daar ten diepste in gekend te worden. Mede doordat we zo gehecht zijn aan de eenheid met de ander raken we ook makkelijk van dit eigen pad verwijderd. Dit gaat schuren en voelt ongemakkelijk. We stellen de ander, in dit geval onze partner vaak verantwoordelijk voor dit ongemak. We vinden dan dat de relatie niet meer deugt. 

Maar in mijn visie is een relatie juist de beste leraar om op deze dynamiek zicht te krijgen. Als het  ongemak zich aandient, is er vaak de angst om dit naar buiten te brengen, omdat we bang zijn om niet gehoord en afgewezen te worden.

Het vereist moed en een grote mate van eerlijkheid om dit ongemak voor jezelf en de ander onder ogen te durven zien. Het vereist vaardigheid en inlevingsvermogen om hierover met een open hart te communiceren.

Deze moed en vaardigheden kunnen ervaren en geleerd worden in de door mij ontwikkelde relatiescholing. Je mag in een veilige setting oefenen, leren en experimenteren met al die vaardigheden, die nodig zijn om in een relatie helemaal jezelf te kunnen zijn en tegelijkertijd met de ander verbonden te blijven. De realisatie van je eigen potentieel  en de wens tot verbinding met jezelf en de ander, staat in deze scholing centraal.

De relatiescholing bestaat uit theorie en oefeningen. Iedere sessie die niet langer dan twee uur duurt, begint met een deel  theorie, daarna wordt die theorie middels oefeningen in praktijk gebracht. Na iedere sessie krijgen jullie een huiswerkopdracht mee. 

Je krijgt een verfrissende kijk op elkaar en op je relatie. Je weet je op een diepere laag opnieuw te verbinden met elkaar. Je leert op een prachtige manier wat afstemmen is, waardoor de liefde weer kan stromen.

In onderstaande video leg ik kort uit wat deze scholing zo bijzonder maakt. Onderaan deze pagina vind je het gedetailleerde programma, de kosten en mogelijkheden voor aanmelding.

PROGRAMMA  RELATIESCHOLING.
Dag 1:
Theorie: Communiceren en luisteren.
Het in kaart brengen en verkennen van :
a. Het ongemak in de relatie
b. Het potentieel, dat daaronder latent aanwezig is.
Hoe maak je dit vervolgens aan elkaar duidelijk?
Hoe kan je hierover "art openend” communiceren met elkaar?

Dag 2:
Theorie: Afhankelijkheid versus macht
Het zichtbaar maken en ontsluiten van de blokkades in de relatie.
Verkennen en erkennen van het strijdtoneel.
Starten met het op gang brengen van de vrije stroom.

Dag 3:
Theorie: De kracht van vergeving.
Oefeningen, die bijdragen aan het ”verder openen” van het hart.
Het verdiepen van het wederzijds vertrouwen.

Dag 4:
Theorie: Intimiteit.
Oefeningen die je ondersteunen om op een dieper  niveau te geraken in jezelf en met elkaar.
In zijn uiterste precisie alles mogen delen, aanraken en ervaren.

Dag 5:
Theorie: Seksualiteit. En de verschillen tussen mannen en vrouwen
Wat is ten diepste jouw verlangen hierbij?
Het erkennen, verkennen en verbinden van de wederzijdse verschillen en behoeften

Ervaar hoe verrassend goed het voelt om je autonome authentieke zelf te tonen  aan je partner, en hoe er alle ruimte is om ook het anders zijn van je partner te omarmen.
Mocht je kinderen hebben of krijgen , dan kun je tijdens deze relatiescholing ook ervaren hoe jullie samen een bedding voor jullie kinderen kunnen zijn.

Waar en wanneer
De data is in gezamenlijk overleg.

De locatie is op de Arubalaan 26c in Amersfoort
De duur van de sessies zijn ongeveer 2 uur
 
De kosten bedragen € 210,- per sessie

Je krijgt een mooi verzorgde map mee naar huis met de theorie en de oefeningen, zodat je thuis samen verder kunt.

Informatie en opgave: klaske.devries@planet.nlof 033-4620717 of 0650633871  

 
              Klaske de Vries    Arubalaan 26c   3818 SK Amersfoort         Telefoon: 033-4620717         Mobiel: 06-50633871